ترجمه در زمینه

Lizarder.com

ترجمه در زمینه

40 زبان و بیش از 1500 جفت زبان.

جستجو در 5000000000 ترجمه.

✓ بزرگترین بانک اطلاعاتی جهان از ترجمه در زمینه.

 

✌ ما با استفاده از آخرین فن آوری، نتایج جستجو سریع لود می شود.
Lizarder.com یک فرهنگ لغت زمینه، پایگاه داده ما شامل صدها میلیون عبارات. برای هر ترجمه، ما نمونه هایی از بسیاری از جملات. عبارات از میلیون ها نفر از متون قبلا از وب سایت های چند زبانه، گفت و گو (زیرنویس فیلم)، ترجمه از اسناد رسمی گرفته شده و همچنین.