ترجمه "من شنیده ام که" به زبان اسلواکی:


  فرهنگ لغت فارسی-اسلواکی

من - ترجمه :
Ja

من - ترجمه : که - ترجمه :
že

ام - ترجمه :
Um

که - ترجمه : که - ترجمه :
Kto

که - ترجمه : که - ترجمه : که - ترجمه : که - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

تیس صدای خرچنگ ، من شنیده ام او را اعلام ،
To je hlas homára, počul som ho vyhlásiť,
خیلی چیزا در مورد شما شنیده ام , دارسی
Počula som o tebe veľa vecí, Darcy.
اما من شایعات نگران کننده ای درباره یک شخص خاص شنیده ام
Pochopiteľne nič z toho nepreberá so mnou.
من شنیده بودم که اون خیلی نا بکاره .
Myslím na Lorda Byrona.
باید شنیده باشیم
Mal by som mať?
من که عاشقشم ام م
Milujem to.
من زنده ام ! من زنده ام
Som nažiive...žijem...
. من گرسنه ام . من تشنه ام
Som hlad a som smäd.
...من، ام
Ja ...
من از بچگی شنیده بودم که همیشه یه چیزی اشتباه پیش میره...
Počul som že sa hovorí niečo tu smrdí .
و من شنیده ام که اون اینجا در بثه . باید ما به اتاق پمپ بریم و ببینیم که آیا ما می تونیم ببینیمش
Počula som, že je tu v Bathe.
من فرمانده ام نه، من فرمانده ام
Choďte do záhrady.
حالا اونا باید صدامونو شنیده باشن.
Teraz nás museli počuť. Toto určite videli.
و اون همه چی رو شنیده
A počul všetko.
آنچه را که باید بگویم ، از آنهایی که شنیده اند بپرسید
Opýtajte sa tých, čo ma počúvali.
من آماده ام که داشته باشمش
Vezmi si. Je to môj dar ako prejav úcty k tvojej odvahe.
آزادترين مردي که من شناخته ام
Najslobodnejší človek, akého som poznal.
پس خوبه که من نظافتچي ام.
Ešte že som údržbár.
يالله, من يه سياهي ام, من نامرئي ام.
Tak do toho. Som len vidina.
...من، ام ...متاسفم، من
Ja ... prepáčte, ja ...
من شاهزاده ام.
Na tom nezáleží.
من تنها ام
Som sám.
من آماده ام.
Som pripravená.
من گرسنه ام
Som hladný.
.من آماده ام
Som pripravený.
من چي ام
Čo som?
من شرمنده ام.
Hanbím sa.
من مرده ام
Nie, len srandujem.
من حامله ام.
Som tehotná.
من خسته ام
Unavuje to.
من خسته ام
Zostaň nažive Aeon.
من آماده ام.
Jasné!
من 88 ام!
Som 88ka navždy!
من خالي ام
Nahraj mi!
من چيكاره ام
Čím som bol?
من جدي ام
Myslím to kurva vážne!
من ديگه ام
Druhé ja?
من حامله ام
Som tehotná.
من آماده ام
Som pripravená.
من کي ام
Kto som?
من مربي ام.
Som.
من زنده ام.
Som OK.
من هنري ام
Ja som Marta...
من هنري ام.
Dobré ráno, tu Henry.
من ديوونه ام.
Som blázon.