ترجمه "از این انجام می شود" به زبان اوکراینی:


  فرهنگ لغت فارسی-اوکراین

انجام - ترجمه : انجام - ترجمه : انجام - ترجمه : از - ترجمه :
з

این - ترجمه : این - ترجمه : انجام - ترجمه : از - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

(تشویق حاضرین) این بامزه ست. این طور شروع می شود.
(Оплески) Ось ця весела. Ось так.
از این قالب استفاده شود
Використати цей шаблон
من می دانم که در آن است. و چگونه شما انجام می شود
Я знаю, де він знаходиться. А як ви дізналися?
Bicky wavered. اگر شما فکر می کنید آن را می تواند انجام شود
Bicky здригнувся. Якщо ви думаєте, це може бути зроблено
IS حل می شود.
IS Розпущена. 9 жовтня 1890.
همیشه از این قالب استفاده شود
Завжди використовувати цей шаблон
آیا سطربندی خط انجام شود.
Чи переносити рядки.
کی از این کارا می کنه
Разве это нормально?
اما چگونه بود آن همه انجام می شود گفت کمپ و چگونه شما را شبیه به این
Але як все це робиться? Сказав Кемп, і як ти потрапив, як це?
من می تونم نقاشی رو انجام بدم از انجامش خوشحال می شم
Я с радостью сам покрашу.
این موضوع حذف شود
Видалити цю категорію?
این صفحه چاپ شود
Надрукувати поточну сторінку?
این موضوع حذف شود
Вилучити цю категорію?
'THA آنها هرگز دیده می شود
Має тха ніколи не бачив їх?
LOL این امر می تواند یکی از
LOL це було б однієї
استفاده از نام کاربر پرسش انگیز اجازه داده می شود.
Дозволяється використання сумнівного імені користувача.
می شود یک عکس از ما بگیری سپاسگزارم ( تشویق حضار)
Сфотографуєте нас? Дякую. (Оплески)
این که از پویانمایی استفاده شود یا نه.
Чи використовувати анімацію.
این اطلاعات از طریق اتصال ناامن فرستاده شود
Передати цю інформацію через незахищене з'єднання?
این دکمه را فشار دهید ، تا روی منطقۀ برگزیده ، کوچک نمایی انجام شود.
Натисніть на цю кнопку, щоб зменшити вибрану ділянку.
MP4, theora, webM and over HTML 5 مانند هدف ما این است که برای هر ویدئو در وب همراه زیرنویس باشد،این کار انجام می شود اگر همه اهمیت دهند ویدئو این کارو انجام شدنی تر می کنه
Universal Subtitles працює з багатьма популярними форматами відео, такими як MP4, theora, webM та html5. Наша ціль дати можливість кожному відео мати субтитри, тому кожен, хто турбується про відео, може зробити його більш доступним.
کلیدی که برای انداختن فشرده می شود.
Натисніть клавішу для кидання.
روز به روز قوی تر می شود
З кожним днем його сила зростає.
آیا این پرونده باز شود
Відкрити файл?
آیا این پرونده بارگیری شود
Завантажити файл?
با این حال ، اجرا شود
Запуск у будь якому випадку
با این حال ذخیره شود
Зберегти незважаючи на це
با این حال بسته شود
Закрити незважаючи на це
در این لحظه آغاز شود
Просто запустити
چرا ، هر آنچه که باعث می شود شما فکر می کنید
Ну, що змушує вас думати, що?
یکی از این شربتا که از م ردنت جلوگیری می کنه.
В одній пляшечці ліки, які вбережуть тебе від смерті.
این که از تصویر پس زمینه استفاده شود یا نه
Чи використовувати зображення на тлі
این که از حرکت های سریع استفاده شود یا نه.
Чи використовувати анімацію при переміщенні карт.
این که از حرکت های سریع استفاده شود یا نه.
Чи використовувати анімацію для руху карт.
همیشه در راه اندازی کاربرد از این قالب استفاده شود
Завжди використовувати з цей шаблон після запуску програми
ما از ویدئو های شما استفاده می کنیم که کلاس را برعکس کنیم. به این شیوه که شما درس را دادید برای همین کاری که ما می کنیم... وامروزه این در هر کلاسی ، در آمریکا می تواند انجام شود،
Завдяки вашим відеороликам ми перебудували шкільні заняття. Ви читаєте лекції, тому ми тепер ... таке може відбутися завтра у будь якому класі Америки
شاید یکی از آقایان بازی را دوست ندارد این را می توان در یک بار متوقف شود.
Може бути, панове не люблять грати? Це може бути зупинено негайно .
سریع چمدان هایم را می بستم و راه می افتادم. از او پرسیدم، رویاهایت چه می شود او پاسخ داد، خب، می دانی....
Я спитала Як же твої мрії? Вона відповіла
می تونی این کارو بکنی
Зробиш це для мене?
قانون این رو می گه
Таков закон, ясно?
چجوری این کارو می کنی
Но как ты делаешь это?
کی این کارو می کنه
Кто сделал это?
چرا این کارو می کنی
Почему ты это делаешь?
...می دونی عهد این که
Ты знаешь...
حالا این رو می فهمم.
Тепер я це знаю.