ترجمه "گسترش داپلر" به زبان ایتالیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-ایتالیایی

گسترش - ترجمه : گسترش - ترجمه : گسترش - ترجمه : گسترش - ترجمه : گسترش - ترجمه : گسترش - ترجمه : گسترش - ترجمه : گسترش - ترجمه : گسترش - ترجمه : گسترش - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

...داپلر شما منفي ...
Il suo Doppler e' negativo.
گسترش رشته
Espandi conversazione
گسترش رشته
Non espandere mai le conversazioni
گسترش رشته View
Espandi sempre le conversazioni
گسترش رشته
Gruppi e conversazioni
گسترش رشته
Non espandere mai i gruppi
گسترش رشته
Espandi sempre i gruppiNo threading of messages
گسترش رشته
Espandi sempre le conversazioni
گسترش رشتۀ جاریView
Espandi conversazione attualeView
گسترش همۀ رشته ها
Espandi tutte le conversazioni
گسترش همۀ رشته ها View
Espandi tutti i gruppi
گسترش رشتۀ جاری
Espandi i gruppi recenti
گسترش رشتۀ جاریView
Espandi i gruppi recenti
ذهنتون رو گسترش بدين.
Aprite le vostre menti.
ذهنت رو گسترش بده.
Aprite le vostre menti.
ذهنتون رو گسترش بدين.
Aprite le menti.
دنيا داره گسترش پيدا مي کنه دنيا داره گسترش پيدا مي کنه
E' per qualcosa che ha letto. Qualcosa che ha letto, eh?
گسترش همۀ رشته های پوشۀ جاریView
Espandi tutte le conversazioni nella cartella attualeView
گسترش کل متن نقل قول شده.
Espandi tutto il testo citato.
گسترش وسیع مصیبت بی انتها
ESTREMA INSORGENZA ESTREMA SOFFERENZA
من گسترش تاريكي را مي بينم.
Vedo scendere l'oscurítà.
آتش داره گسترش پيدا مي كنه
Si propagherà!
و تا کبدت گسترش پيدا کرده
Hai un cancro al quarto stadio.
سوگند به خورشید و گسترش روشنی اش
Per il sole e il suo fulgore,
به خورشید و گسترش نور آن سوگند،
Per il sole e il suo fulgore,
اين تکثر جديد .موذيانه گسترش پيدا ميکنه
Si tratta evidentemente degli universitari, dei giovani operai.
اما اول، بايد ذهنتون رو گسترش بدين.
Ma prima, aprite le vostre menti.
و زمین را بعد از آن گسترش داد،
Dopo di ciò ha esteso la terra
داستان بيشتر از اين داره گسترش پيدا ميكنه
In seguito ulteriori particolari.
نظرتون درباره گسترش کتابخانه چيه گرفتن کتاب هاي جديد
Che ne pensate sull'espandere la libreria? Portare qualche nuovo libro.
گروهي از مجارستاني ها ميخواستن کار خودشونو گسترش بدن
Degli ungheresi volevano formare una banda.
دنیا گسترش پیدا میکنه... و دوباره خودشو تخریب میکنه
L'universo si espanderà e poi collasserà.
۲۵ روزه گی محفظه در حال رشد و گسترش قلب
25 Giorni Lo sviluppo delle cavità del cuore
دنيا يعني همه چيز و اگر اون گسترش پيدا کنه
L'universo si sta dilatando. L'universo si sta dilatando?
اگه منطقه رو گسترش بديم،ديگه نمي تونه آسيبي بزنه
Abbiamo stabilito un perimetro di z00 metri, signore.
خیلی مفیده که، مثل من افکارتو یه خورده گسترش بدی
Molto utile, se come me ti ritrovi la mente un tantino stipata.
توي ريه ا شه و به سمت قلبش گسترش پيدا کرده
E' nel polmone e si estende al cuore.
شايد دلت بخواد دايرة جستجوت رو ... يه کمي گسترش بدي
E non limitarti a chiederlo alla madre
۳۲ روزه گی دست و پا در حال رشد و گسترش
32 Giorni Lo sviluppo delle braccia e le mani
و الان موضوع زمان مهمه که مشکلات رواني گسترش پيدا کنه.
E questo causerà dei disturbi psicologici, è solo una questione di tempo.
و در خبري ديگر امروز جنگ در نوار غزه گسترش يافت
No! Altre notizie. Oggi si sono verificati degli scontri nella Striscia di Gaza, mentre Israeliani e Palestinesi...
کم خوني آپلستيک ظاهرا چند ماهي داشته گسترش پيدا مي کرده،
Apparentemente l'anemia aplastica ha iniziato a svilupparsi svariati mesi fa.
رکود اقتصادي در سرتاسر دنيا بيکاري در همه ملت ها گسترش يافته
Depressione in tutto il mondo. La disoccupazione dilaga.
بخش عمده اين شغل... گسترش روابط شخصي... به خصوص با طراحان هست.
Buona parte del lavoro è coltivare relazioni personali, specialmente con gli stilisti.
براي پيدا کردن شهرها و گسترش دسترسيمون اينکار بي اراده شدن نيست
Fondare città ed espandere il nostro controllo non è vagare, Parmenione. Che beneficio ne trae la Macedonia?