ترجمه "کشش بزرگراه" به زبان رومانیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-رومانیایی

بزرگراه - ترجمه : بزرگراه - ترجمه : بزرگراه - ترجمه : بزرگراه - ترجمه : بزرگراه - ترجمه : کشش - ترجمه : کشش - ترجمه : کشش - ترجمه : کشش - ترجمه : کشش - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

بيابان مى کشش
Desertul îl va ucide.
. نمیتونم زیادی کشش بدم
Nu pot să stau deoparte.
يکي ازم کشش رفته
Nu o mai ai ? Cineva mia furato din cameră.
تو بزرگراه اصلي.
Unde mai exact?
بزرگراه تموم نشده
Da. Autostrada nu e terminată. E o fundătură.
مسير اضطراري و بزرگراه
Ieşirea de incendiu şi autostrada.
اين بزرگراه استفاده نميشه.
Nu sa dat incă in folosinţă.
اين بزرگراه تموم نشده.
Autostrada nu este terminată!
موفق باشي داره خيلي کشش ميده
Ma întreb ce se simte ca sa te trezesti în dimineata si de a gasi sine celebre.
...حالا اين عشقه يا کشش نيازهاي جسماني
Acum, asta este dragoste
.هنوز يه کم کشش تو دهان هست
Simt totusi o mica tensiune la gura
بدنش کشش اين همه ظرفيت رو نداشت
Corpul na mai suportat presiunea.
چرا از بزرگراه خارج شديم
De ce ai păarăsit autostrada?
ما بايد وارد بزرگراه بشيم.
A trebuit să ies de pe autostradă.
کنار اون بزرگراه پيدا شد... .
... pemargineauneiautostrăzi.
اونجا تو پروژه ساخت بزرگراه فارنوم.
Adică ăla de pe autostradă ?
...اونها اونها رفتن به سمت بزرگراه
Au... mutat autostrada.
خيابون 128 ام، ضلع غربي بزرگراه
Când te pot întâlni ?
يا راه ما يا راه بزرگراه!
Faci ceți spunem sau dispari.
اوه، کشش کمرم. يه نفر رو کمرم راه بره.
Cineva să mă calce pe spate.
يه بزرگراه زدو ستون هاي فقراتش رو شکت .
... conducând o maşină furată.
در متلي که در بزرگراه قديمي هست
o localizase... la acel motel de pe vechea autostrada.
يه غذا خوري 30 مايلي بزرگراه هست
30 de mile mai încolo este un restaurant.
من ميتونم دوباره بزرگراه رو پيدا کنم
Pot găsi iarăsi autostrada.
بهتره از روی بزرگراه هم رد بشیم
Mai bine o luăm pe autostradă.
ديگه نمي تونم بزرگراه هارو تحمل کنم.
Nu mai pot conduce.Nu mai suport aglomeraţia de pe autostradă.
هيچ مانعي توي بزرگراه وجود نداشته باشه.
Nu vreau incurcături pe autostradă.
يه شکاف توي اين بزرگراه وجود داره.
Este o gaură in autostradă.
بزرگراه 31 به نيروي پشتيباني نياز دارم
Mergem spre nord pe soseua 31.
با من بيا تو بزرگراه مي بينيم
Veniţi pe autostradă, şi mai vedem noi!
و ماشينو بردم خارج شهر تو بزرگراه
Şi am scos maşina de pe autostradă.
دخترها) تو بزرگراه ها رو) (In the Highways) !
Pe şosele .
اگه نظر من رو بخوای، مدرسه های دولتی زیادی کشش میدن.
Dacă mă întrebați, școlile publice merg prea mult timp.
اون معمولا توي بزرگراه اصلي دقيقا اونجا قرار ميگرفت
Vezi, acolo era autostrada.
ما اونو تو بزرگراه پیدا کردیم ، داشت پرسه میزد
Lam găsit pe autostradă rătăcind aiurea.
اونا شما رو به بزرگراه 105 راهنمايي مي کنن.
Te vor conduce până la autostrada 105.
ولي اين بزرگراه روي اين نقشه لعنتي تموم شده.
Nenorocita asta de hartă,arată că,autostrada este terminată.
دو تا بزرگراه از اين مکان رد مي شه ... . .....
La un sfert de milă de aici sunt două autostrăzi.
يه مزرعه شبانه روزي مار توي بزرگراه 27 هست
E un magazin de şerpi nonstop pe Drumul 27.
گشتی بزرگراه وی رو در اختیار داره ...اما چاک
Patrula de pe autostradă o au acuma.
يه مدت کشش ملوانها در ليسبون بودم در زمان جنگ داخلي اسپانيا
Am fost preot pe un vapor, în Lisabona, în timpul războiului civil din Spania.
گلن از noch، و یک کشش خوب از آب ماهی قزل آلا.
Glen Nock şi o frumoasă întindere de apă şi somoni.
اينقدر توي اين آسانسور ، کشش جنسي بين شما دوتا زياده کهميشهبا چاقوب رششداد!
Puteai tăia tensiunea sexuală de aici cu un cuţit.
منو ببر به تقاطع غير هم سطح، توي بزرگراه 105
Dumă la intersectia cu 105.
گيرشون ا و رديم تو يه اتوبسن تو بزرگراه هشتاد و نه
Sefule, iam prins. Sunt intrun autobuz cu batrani care merge spre sud pe Autostrada 89.