ترجمه "چند هفته پیش" به زبان فرانسه:


  فرهنگ لغت فارسی-فرانسوی

پیش - ترجمه : پیش - ترجمه : پیش - ترجمه : چند - ترجمه : هفته - ترجمه : هفته - ترجمه : چند - ترجمه : چند هفته پیش - ترجمه : چند - ترجمه : چند - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

چند هفته طول مي کشه چند هفته
Ça prendra des semaines.
فقط چند هفته
quelques semaines.
چند هفته قبل.
Il y a quelques semaines.
چند هفته پيش خريدتش .
Elle a racheté ça récemment. Autre chose ?
همین چند دقیقه پیش
Il y a quelques minutes ...
براي چند روز يا حتي چند هفته
Enfin, le temps que tu jugeras bon.
متاسفم، زودتر بهت نگفتم اما ما فقط چند هفته پیش همدیگه رو دیدیم
Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt... mais on sort ensemble depuis quelques semaines.
چند هفته ميشه که نديدمش.
Des semaines que je la vois pas.
چند هفته ديگه سلاخيش ميکنم
Je lui laisse quelques semaines.
چند هفته قبل زنگ زدم
J'ai appelé, il y a 2 semaines.
خوب , حدودا 4 هفته پیش بود...
C'était il y a un mois...
تا چند هفته تنيس بازي نکن
Evitez de jouer au tennis pendant quelques semaines.
چند هفته اي هست که نديدمش.
Je ne l'ai pas vue depuis des lustres.
چند هفته پيش منو انتخاب کردي.
On s'est déjà rencontrés.
اونا ممکنه چند هفته اونجا بمونن
Ils pourraient rester là plusieurs semaines !
چند هفته پيش خيلي شاد بود.
Je ne comprends pas. Il y a quelques semaines, elle était si heureuse.
آه، خب، الان چند هفته گذشته. چند هفته ديگه هم روش بياد، زياد مهم نيست.
Une semaine de plus ou de moins, ce n'est pas grave.
یه چند روز پیش ا لگا آوردش
C'est Olga qui nous l'a amené.
چند لحظه پیش لاستیک ما ترکید
Oui, on vient de crever.
. خ ب ، ما یه هفته دیگه پیش رو داریم
Bon courage à tous pour cette semaine qui commence.
تا چند هفته ديگه همشون اندازت ميشن!
Après quelques semaines de bonne chère, tes pantalons t'iront comme un gant.
چند هفته پيش، انگار يه عمر گذشته
Il y a quelques semaines deja . Cela semble loin
چند هفته اس که کسي اينجا نيومده
Personne depuis 15 jours.
براي چند هفته، نه وضعيت امن نيست
Pas avant plusieurs semaines. C'est trop risqué.
فکر نکنم که چند هفته اذيتش کنه..
Quelques semaines làbas ne lui feraient pas de mal.
تا چند هفته ديگه همديگرو مي بينيم
Je vous verrai très bientôt.
اون براي چند هفته س پيش منه
Elle restera ici pour quelques semaines .
طي چند هفته قبل يک کارهايي کردم
Ces dernières semaines, j'ai fait... des choses inhabituelles.
اما چند هفته پيش براشون نامه فرستاديم
Mais nous lui avons ecrit il y a plusieurs semaines.
چند هفته قبل همينطوري سرسري مطالعش کردم
J'avais sorti ça pour me distraire.
پدرم بود چند سال پیش فوت كرد
M. Barbieri est là ? Je suis célibataire.
چند وقته پیش ما هستین پدر هنری
Depuis quand êtesvous avec nous ?
ما 12 هفته ابدی پیش رو داریم بله، قربان
On a 12 semaines d'immortalité ! Oui, mon vieux !
ما ميتونيم اين حالت رو چند روز نگه داريم نه چند هفته
Les nouveaux antiinflammatoires accélèrent la guérison.
مي خواهيم چند هفته اي کرايه اش کنيم
On voudrait la louer pour 2 semaines.
که براي اين چند هفته آخرت مناسب باشه
Je vais vous donner des comprimés pour les derniers jours.
تنبلي من در چند هفته گذشته مايه آبروريزيه
Dieu, que je suis paresseuse! C'est impardonnable.
تا چند هفته قرص نگهت ميداره ، مگه نه
Ça devrait vous payer votre curry pendant quelques semaines.
اون چند هفته پيش توي جنگ کشته شده.
Tué au combat il y a plusieurs semaines.
...و چند هفته بعد اون بچه رو انداخت...
Et en quelques semaines, j'ai fini par la convaincre.
چند هفته طول مي کشه تا تعميرش کنم.
J'en ai pour des semaines à le réparer.
بهترين خبريه که توي اين چند هفته شنيدم .
Ca, c'est une bonne nouvelle ! Sacré bonhomme !
چند دقیقه پیش توی سان سیتی دیوونه شد
Il y a quelques heures, à Sun City, il a flippé.
خب.این یارو احمقـه دو هفته پیش به من زنگ زد...
Bon. Un espèce de taré m'appelle il y a deux semaines et me dit qu'il travaille pour un candidat.
خوب , حدودا 4 هفته پیش بود... فک میکنی چی بهتره
Qu'estce qui vaut mieux ?