ترجمه "محدودیت مسئولیت" به زبان لتونی:


  فرهنگ لغت فارسی-لتونی

مسئولیت - ترجمه : محدودیت - ترجمه : مسئولیت - ترجمه : محدودیت مسئولیت - ترجمه : مسئولیت - ترجمه : مسئولیت - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

محدودیت
Darbība
مسئولیت خیلی بزرگیه.
Tā ir liela atbild ba.
واضح کردن فهرست محدودیت
Spēlētāju Vārdi
فرد، جورج! مسئولیت جینی با شماست
Turieties visi kopā!
ارتش آمریکا پدری بی مسئولیت نیست.
Taču ASV armija nav nekāds bezatbildīgs tēvs.
نمیذاری این مسئله برات محدودیت درست کنه
Ka neļausi tam ietekmēt tavu dzīvi.
ثبت ILS شکست خورد تنظیم محدودیت زمانی عملیات ممکن نیست
ILS reģistrācija neizdevās nevar iestatīt operāciju laika limitu
میدونی، الآن که نمی خوام یه دفعه کل مسئولیت رهبری رو بر عهده بگیرم
Es netaisījos uzmesties par priekšnieku.
شکار است که به عنوان یک بازی به عنوان پوکر گل میخ... تنها محدودیت ها بالاتر است.
Medības ir tik daudz spēle kā stud poker ... tikai ierobežojumi ir lielāks.
متعهد میشم که وظایف و مسئولیت ـهام رو به عنوان یک زن عضو بلا تمام و کمال انجام بدم.
...zvēru pildīt Bellu sievietes pienākumus.
من... متعهد میشم که وظایف و مسئولیت ـهام رو به عنوان یک زن عضو بلا تمام و کمال انجام بدم.
Es zvēru pildīt Bellu sievietes pienākumus.
ولی مسئولیت اینو دارم که از دنیا در مقابل ...چیزی که ساختم، محافظت کنم و همچنین از پسرم در مقابل کاری که می دونم ازبورن قادر به انجامش هست
Taču man ir pienākums pasargāt pasauli no sevis radītā un pasargāt Osbornu no viņa paša rīcības.
برای برچسب جلد است. به علت محدودیت MS DOS، برچسب می تواند به بلندی ۱۱ نویسه باشد. لطفا ، توجه کنید که Minix برچسبها را پشتیبانی نمی کند ، بلکه هر چه اینجا وارد کنید را پشتیبانی می کند.
Šī ir sējuma etiķete. MS DOS failu sistēmas ierobežojumu dēļ, garums etiķetei var būt 11 rakstzīmes. Atcerieties, ka Minix neatbalsta etiķetes, varat vadīt, ko vēlaties.
در زندان ، آقا. آیا شما تا کنون گام زده با چنگک جمع کردن و به حال مسئولیت رسیدگی به پرش و ضربه زدن به شما که چگونه می توانم احساس و سپس. در زندان! بله ، آقا شما معنی نیست در زندان
Cietumā, kungs. Vai jūs kādreiz esat iemītām takām uz grābeklis un bija rokturis lēkt uz augšu un hit you? Tas ir, kā es jutos tad. Cietumā! .