ترجمه "تریر در واقع" به زبان لیتوانیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-لیتوانیایی

واقع - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه :
Yra

واقع - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه :
کلید واژه ها : Duris Metu Metų Tiesą Sakant Tikrųjų Tiesų Pasakius

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

...در واقع
Kai ko norėčiau.
در واقع.
Aš perspėju.
آره در واقع.
Tikrai.
نه در واقع
Ne visai.
در واقع نه
Tiesą sakant, ne. Ponia.
در واقع جک
Techniškai...
ببين، در واقع...
Laukia, tikrųjų...
نه در واقع
Nea.
در واقع.. نميدونم
Rimtai tai nežinau.
در واقع 17.3
Tiesą sakant 27,7.
جورج در واقع...
Džordžas yra mūsų tėvas...
.کوره .. .در واقع
.. .orkaitę, iš esmės.
در واقع کاليف رنيا
Šalia Filadelfijos.
در واقع باشه
Gerai.
در واقع نه
Tai kad ne.
نه در واقع
Nelabai.
در واقع،آره.
Taip.
من در واقع يک واقع گرا هستم
Aš tiesiog realistas.
خوب، آره در واقع.
Na, taip.
مشکلي نيست در واقع
Tai idealu, iš tikro. Praleidi gerą laiką su jais, ar ne?
خوب،در واقع نه
Na, nevisai.
در واقع، فقط يکي.
Tiesą sakant, tik vienas.
در واقع چهار تا!
Dėl ko?
در واقع مال اريکه
IT'S WOW tai Eriko mintis.
نه،در واقع نه
Ne nebuvau.
در واقع ، من دارم
Aš galėčiau.
در واقع اون کچاپه.
Šiaip tai čia kečupas.
نه، در واقع هارلی.
Ne.
در واقع نمي خواهم .
Noriu sužinoti viską.
در واقع معلق بودم.
Tiesą pasakius, buvau nušalintas.
در واقع،شايد برعکسه
Galėjau ir susipainioti.
در واقع همشون عزادارن
Jie tavęs ilgisi.
در واقع بايد ببينيمش.
Turėtume jį pažiūrėti.
در واقع بهونه خوبيه.
Ir tai fantastiška priežastis.
در واقع، نااميدانه هستن.
tikrųjų, tai beviltiška.
ما در واقع بستیم
Mes nedirbame.
در واقع شما 124سالتونه
Jums 124 metai.
در واقع، بهترین بودم
Geriausia, tiesą sakant.
در واقع در کار اوراق بهادارم
Dirbu su obligacijom.
در واقع، تشويق هم شدم.
Tiesą sakant, man sekasi.
در واقع 24 ساعت آينده.
Dzeusai!
اين، در واقع، يه تلسکوپه.
Tai ... teleskopas.
. در واقع ، قصدش رو ندارم
Beje, ir nesiruošiu.
آره در واقع. شواليه ها!
Tikrai.
تو در واقع ناني نيستي
Jūs šuo.