ترجمه "خدمات ارزش افزوده" به زبان لیتوانیایی:


  فرهنگ لغت فارسی-لیتوانیایی

ارزش - ترجمه : ارزش - ترجمه : ارزش - ترجمه : خدمات - ترجمه : خدمات - ترجمه : ارزش - ترجمه : ارزش - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

افزوده
Pridėta
خدمات
Paslaugos
خدمات
Tarnybos
خدمات.
Techninio aptarnavimo skyrius.
خدمات
Paslaugos?
به منبع استاندارد افزوده شوند
įrašomi į standartinį resursą
گزینگان خدمات
Paslaugų meniu
خدمات موجود
Prieinamos Paslaugos
خدمات درونیName
Vidinės tarnybosName
خدمات درونیComment
Vidinė PowerDevil klaidaComment
خدمات راه اندازی
Įkrovos metu paleidžiamos tarnybos
خدمات شبکهDescription
Tinklo tarnybosDescription
خدمات شبکهComment
Tinklo sutrikimaiComment
خدمات موجود
Prieinamos paslaugos
خدمات هتل
Kambarių tarnyba.
پیکربندی خدمات KDEName
KDE tarnybų konfigūravimasName
خدمات هسته NepomukComment
Nepomuk tarnybaComment
خدمات هسته NepomukComment
Nepomuk serverisComment
خدمات هسته NepomukName
Nepomuk tarnybaName
خدمات هسته NepomukComment
NepomukUžklausųTarnybaComment
خدمات هسته NepomukComment
Nepomuk saugojimo tarnybaComment
خدمات هسته NepomukComment
Nepomuk duomenų saugojimasComment
خدمات هسته NepomukName
Nepomuk saugojimo tarnybaName
خدمات هسته NepomukComment
Nepomuk Strigi tarnybaComment
خدمات هسته NepomukName
Paieškos tarnybos failų indeksuoklisName
ترتیب تنظیم خدمات
Tarnybų prioritetų tvarka
خدمات فهرست راهنماComment
Aplankų tarnybosComment
برگزیدن پوشۀ شامل خدمات
Pažymėkite aplanką, kuriame yra paslaugos
خدمات بارگذاری هنگام تقاضا
Tarnybos, įkeliamos esant poreikiui
پایندۀ خدمات DNS SDComment
DNS SD tarnybos stebėjimasComment
Cisco رهیاب خدمات نوریStencils
Stencils
خدمات کودکان ايالتي هستم
jo stovi pasikalbėti.
مؤسسه خدمات اجتماعي ريچموند .
Ričmondas. Socialinė tarnyba.
و خدمات اضطراري چي
O kaip pagalbos tarnybos?
خدمات اجتماعی انجام میدم
Aš dirbčiau viešuosius darbus.
... رسما درخواست خدمات ويژه ي
Kanalizacija, kaip kitaip.
کرمهايبي ارزش!
Mes žinom viską. Praeitį.
بی ارزش.
Bevertis.
ارزش داشت
Tai kai ką reiškė!
پس تا حالا بايد خيلي به اطلاعاتت افزوده شده باشه
Sprendžiantsiūlių gausos, turėtumėte būti išminčius.
انتخاب رنگ برای خدمات تغییریافته
Pasirinkite spalvą pakeistoms paslaugoms
پیکربندی خدمات فهرست راهنمای LDAPName
Aplankų tarnybų konfigūravimasName
پیکربندی خدمات فهرست راهنمای LDAPName
LDAP aplankų tarnybų konfigūravimasName
خدمات فهرست راهنمای X. ۵۰۰
Name Aplankų tarnybos
ایست خدمات آب و هوا
KWeather DCOP tarnyba