ترجمه "اسناد الکترونیکی" به زبان مجاری:


  فرهنگ لغت فارسی-مجارستانی

الکترونیکی - ترجمه : الکترونیکی - ترجمه : اسناد - ترجمه : اسناد - ترجمه : اسناد الکترونیکی - ترجمه : الکترونیکی - ترجمه : اسناد الکترونیکی - ترجمه : اسناد - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

الکترونیکی
Elektronikus
آدرس پست الکترونیکی
E mail cím
اسناد
Dokumentáció
اسناد
Az aktuális dokumentum
اسناد
Dokumentumok
اسناد
dokumentumok
اسناد
A naptár neve
اسناد
Azonosító
مسیر اسناد
Dokumentumok
ذخیرۀ اسناد
A dokumentumok mentése
اسناد متنیComment
Szöveges fájlokComment
اسناد متنیName
Szöveges fájlokName
اسناد خالیName
Üres dokumentumName
اسناد اخیر
Nemrég használt dokumentumok
کپي اسناد.
A másolatok.
همه اسناد پشتیبانی شده
Minden támogatott dokumentum
باز کردن اسناد
A megnyitott dokumentumok száma
نوشتن اسناد متنیGenericName
Szöveges fájlokGenericName
نوشتن اسناد متنیName
Szöveges fájlokName
اسناد آقاي سايمونسون
Köszönd a következő melódnak, W. R. Simonsonnak!
دايره اسناد حقوقي
A speckó egységhez.
بستن همۀ اسناد باز.
Újratölti a megnyitott dokumentumokat.
بستن اسناد باز دیگر.
Bezárja a nyitott dokumentumokat, kivéve az aktuálisat.
بستن همۀ اسناد باز.
A nyitott dokumentumok bezárása.
اسناد تغییریافته روی دیسک
A lemezen megváltozott dokumentumok
بقيه ي اسناد کجاست
Stella tanúsíthatja.
جعل اسناد و آدمك شي
okirathamisítás és gyilkosság.
اسناد رو امضا کن
Írja alá!
لطفا نشانی پست الکترونیکی خود را وارد کنید
Adja meg felhasználónevét
لطفا نشانی پست الکترونیکی خود را وارد کنید
Adja meg jelszavát
لطفا نشانی پست الکترونیکی خود را وارد کنید
Adja meg fiókazonosítóját
لطفا نشانی پست الکترونیکی خود را وارد کنید
Adja meg PIN kódját
پاک سازی اسناد اخیرlogin name, hostname
A nemrég használt dokumentumok listájának kiürítéselogin name, hostname
خطا هنگام ذخیرۀ اسناد نهفته
Hiba történt beágyazott dokumentumok mentésekor
النيور، سردفتر اسناد رسمي عمومي
A. Lenoir Közjegyző
بيا ايناهاش،اينم همه ي اسناد
Nem tudom, mikor hozza Stella az üdítőmet.
سه سال براي افشاي اسناد رسمي
Három évi börtön, hivatalos iratok eltitkolásáért.
اين هم از قرارداد و اسناد.
Tessék, az iratok.
ميخواسته همه اسناد رو نابود کنه
Elcseszi az adminisztrációt.
نوشتن وجود دارد. پیف ، پیف! جعل اسناد.
Van az írás. Micimackó, Micimackó! Hamisítvány.
فرانکو، اون اسناد رو برای من بیار.
Franco, szedd elő a címzettlistát.
اين اسناد رو با دقت بخون تاد
Olvassa végig figyelmesen.
اگر اسناد رو به من تحويل داديد
Ha kérem a papírokat...
تو اسناد مهم شغلي منو نابود کردي
Majdnem tönkretette a karrierem legfontosabb iratait. Mr.
اسناد تو خونه ي تو پيدا شدن...
A házában talált papírok...