ترجمه "صرفه جویی در میکرو" به زبان هندی:


  فرهنگ لغت فارسی-هندی

در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه : در - ترجمه :

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

حالت مقرون به صرفه
म तव यय म ड
اما خيلي مقرون به صرفه بود
ल क न एक य ग य तर क .
چاپ تک رنگ ، کارتریج سیاه مقرون به صرفه که قابل استفادۀ مجدد است
म न क र म छप ई, फ र स उपय ग य ग य म तव यय क ल क र ट र ज
مگر در کام جویی از همسران یا کنیزانشان، که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند.
स व य इस स रत क क अपन पत न य य ल ड य क प स ज ए क इसपर व न न दन य नह ह
مگر در کام جویی از همسران و کنیزانشان که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند.
अपन पत न य य ज उनक म ल क म ह उनक अत र क त द सर स त इस ब त पर उनक क ई भर त सन नह
مگر در کام جویی از همسران یا کنیزانشان، که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند.
मगर अपन ब ब य स य अपन ज़र ख़र द ल नड य स क उन पर हरग ज़ इल ज़ म नह ह सकत
مگر در کام جویی از همسران و کنیزانشان که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند.
त इन ल ग क हरग ज़ मल मत न क ज एग
رنگ ، کیفیت پیش نویس ، مقرون به صرفه بودن جوهر ، سریع مبهم کردن ، بدون اصلاح رنگ
र ग, ड र फ ट क व ल ट , स य ह इक न म , फ स ट ड थर, र ग स ध र नह
برای خواندن نامه به عنوان پرس و جویی از یک مجموعه پوشه ی دیگر
अन य फ ल डर सम च चय क प रश न क र प म ड क पढ न क ल ए
و از میهمانانش که در حقیقت فرشتگان ما بودند کام جویی خواستند، در نتیجه دیدگانشان را محو و نابینا کردیم پس گفتیم طعم عذاب و هشدارهایم را بچشید.
उन ह न उस फ सल कर उसक प स स उसक अत थ य क बल न च ह अन तत हमन उसक आ ख म ट द , ल , अब चख मज म र य तन और च त वन य क !
و از میهمانانش که در حقیقت فرشتگان ما بودند کام جویی خواستند، در نتیجه دیدگانشان را محو و نابینا کردیم پس گفتیم طعم عذاب و هشدارهایم را بچشید.
और उनस उनक म हम न (फ र श त ) क ब र म न ज यज़ मतलब क ख व ह श क त हमन उनक ऑ ख अन ध कर द त म र अज़ ब और डर न क मज़ चख
انسان را از آبی اندک و بی ارزش آفرید، پس آن گاه و به دور از انتظار ستیزه جویی آشکار است.
उसन मन ष य क एक ब द स प द क य फ र क य द खत ह क वह ख ल झगड न व ल बन गय !
انسان را از آبی اندک و بی ارزش آفرید، پس آن گاه و به دور از انتظار ستیزه جویی آشکار است.
उसन इन स न क न त फ स प द क य फ र वह यक यक (हम ह स ) ख ल लम ख ल ल झगड़न व ल ह गय
ما در تورات به بنی اسرائیل خبر دادیم که قطعا دو بار در زمین فساد می کنید و در برابر طاعت خدا به سرکشی و طغیان و نسبت به مردم به برتری جویی و ستمی بزرگ دچار می شوید.
और हमन क त ब म इसर ईल क सन त न क इस फ सल क ख बर द द थ , त म धरत म अवश य द ब र बड फ स द मच ओग और बड सरकश द ख ओग
ما در تورات به بنی اسرائیل خبر دادیم که قطعا دو بار در زمین فساد می کنید و در برابر طاعت خدا به سرکشی و طغیان و نسبت به مردم به برتری جویی و ستمی بزرگ دچار می شوید.
और हमन बन इसर ईल स इस क त ब (त र त) म स फ स फ बय न कर द य थ क त म ल ग र ए ज़म न पर द मरतब ज़र र फस द फ ल ओग और बड़ सरकश कर ग
آن گاه سرافکنده و شرمسار شدند ولی از روی ستیزه جویی به ابراهیم گفتند مسلما تو می دانی که اینان سخن نمی گویند.
क न त फ र व ब ल क ल औ ध ह रह (फ र ब ल ,) त झ त म ल म ह क य ब लत नह
آن گاه سرافکنده و شرمسار شدند ولی از روی ستیزه جویی به ابراهیم گفتند مسلما تو می دانی که اینان سخن نمی گویند.
फ र उन ल ग क सर इस ग मर ह म झ क द ए गए (और त क छ बन न पड़ मगर य ब ल ) त मक त अच छ तरह म ल म ह क य ब त ब ल नह करत
و اینان قوم عاد بودند که آیات پروردگارشان را انکار کردند، و از پیامبران او نافرمانی نمودند، و فرمان هر سرکش ستیزه جویی را پیروی کردند.
य आद ह , ज न ह न अपन रब क आयत क इनक र क य उसक रस ल क अवज ञ क और हर सरकश व र ध क प छ चलत रह
یوسف گفت او از من خواستار کام جویی شد. و گواهی از خاندان بانو چنین داوری کرد اگر پیراهن یوسف از جلو پاره شده، بانو راست می گوید و یوسف دروغگوست.
उसन कह , यह म झपर ड र ड ल रह थ उस स त र क ल ग म स एक गव ह न गव ह द , यद इसक क र त आग स फट ह त यह सच च ह और यह झ ठ ह ,
و گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او. ولی آنان این مقایسه را به عنوان مثل برای تو نزدند مگر از روی جدال بی منطق و ستیزه جویی تو معبود بودن عیسی را نپذیرفته ای ، بلکه اینان گروهی ستیزه جو و در جدال باطل بسیار سرسخت هستند.
और कहन लग , क य हम र उप स य अच छ नह य वह (मस ह)? उन ह न यह ब त त मस क वल झगड न क ल ए कह , बल क व त ह ह झगड ल ल ग
و گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او. ولی آنان این مقایسه را به عنوان مثل برای تو نزدند مگر از روی جدال بی منطق و ستیزه جویی تو معبود بودن عیسی را نپذیرفته ای ، بلکه اینان گروهی ستیزه جو و در جدال باطل بسیار سرسخت هستند.
और ब ल उठ क भल हम र म ब द अच छ ह य वह (ईस ) उन ल ग न ज ईस क म स ल त मस बय न क ह त स र फ झगड़न क
ترسان به سوی دادگاه قیامت شتابانند، سرهایشان را بالا گرفته و دیدگانشان ذلیلانه به برنامه های محشر دوخته شده تا جایی که پلک هایشان به هم نمی خورد، و دل هایشان از بیم عذاب فرو ریخته و از تدبیر و چاره جویی تهی است.
अपन स र उठ ए भ ग चल ज रह ह ग उनक न ग ह स वय उनक अपन ओर भ न फ र ग और उनक द ल उड ज रह ह ग
ترسان به سوی دادگاه قیامت شتابانند، سرهایشان را بالا گرفته و دیدگانشان ذلیلانه به برنامه های محشر دوخته شده تا جایی که پلک هایشان به هم نمی خورد، و دل هایشان از بیم عذاب فرو ریخته و از تدبیر و چاره جویی تهی است.
(और अपन अपन सर उठ ए भ ग चल ज रह ह (टकटक ब ध ह क ) उनक तरफ उनक नज़र नह ल टत (ज धर द ख रह ह ) और उनक द ल हव हव ह रह ह
در پشتي! در پشتي!
प छल दरव ज !
در همان لحظه در نزديکي رستوراني در نزديکي آنجا
उस पल म , एक र स तर पर
در آتش سوزان در افتند.
दहकत आग म प रव श कर ग
در آتش سوزان در افتند.
थक म द दहकत ह ई आग म द ख ल ह ग
و در آتش در آيد
और दहकत आग म ज पड ग
و در آتش در آيد
और जहन न म व स ल ह ग
در حال ثبت در شبکه...
न टवर क पर ल ग ग...
در حال دويدن در صحراها.
लगभग रन ग एक स थ र ग स त न.
و در روز، در خاطرت
द नम ,य द क र पम
در پشتي! برو در پشتي!
प छल दरव ज क ओर ज ओ!
در
पर
در
در
इ च
در آنجا در ميان فرشتگان فرمانروا و در پيشگاه خدا امين است در رساندن وحى .
उसक आद श म न ज त ह , वह वह व श व सप त र ह
در آنجا در ميان فرشتگان فرمانروا و در پيشگاه خدا امين است در رساندن وحى .
वह (सब फर श त क ) सरद र अम नतद र ह
خطا در خواندن... در حال قطع
पढ न म त र ट ... छ ड रह
در حال اجرا در حالت تمام صفحه
प र णस क र न व ध म चल रह ह
در حال اجرا در حالت ارائه
प रस त त म ड म चल रह ह
و در آتش افروخته در آید.
और दहकत आग म ज पड ग
و در آتش افروخته در آید.
और जहन न म व स ल ह ग
در باغها و در كنار چشمه ساران،
ब ग और स र त
در باغها و در كنار چشمه ساران،
ब ग़ और चश म और ख त य और छ ह र ज नक कल य लत फ़ व न ज़ क ह त ह