ترجمه "بند انطباق" به زبان چک:


  فرهنگ لغت فارسی-کشور چک

انطباق - ترجمه : انطباق - ترجمه : بند - ترجمه : بند - ترجمه : انطباق - ترجمه : انطباق - ترجمه : بند - ترجمه : بند - ترجمه : بند - ترجمه : بند - ترجمه :
Jez

Ads

  مثال ها (منابع خارجی، بررسی نکرده)

انطباق کوچکی بزرگی
Rozlišovat velikost
وقتي تو انطباق يافتن رو ياد بگيري
Nejsi sám.
بند يا گيره بند
Dřeváků nebo drapáků?
بند
Odstavec
جداساز ، بند
Oddělovač, Odstavec
بند جدید
Nový odstavec
پايان بند
Konec odstavce
بند کفشم
Prosím, buďte tak laskaví a jděte, připojím se k vám zase, jak budu moci.
بند پايان خرچنگي داراي بدن سه بند
To je zkamenělé dřevo.
تنظیم سبک بند
Normální text odstavce
چشم بند ميخواى
Ne, prosím, prosím. Chcete pásku?
سام شرط بند
Sázkař Sam?
بند تاريخيش بود.
Tolik k minulosti.
خندت بند اومد
Už tě přešel smích?
نفسم بند اومده
Skoro nedýchám
از بند اومده
Už jsi se vrátil z Bendu?
بارون بند اومد.
Přestalo pršet.
گريش بند نمياد
Pořád jenom pláče.
بند لباستو دراوردم.
Umyl jsem tě. Přivázal jsem tě.
زبونم بند اومده
Už koktám.
خونش بند اومد
Už to přešlo.
و هیچ کس چون بند نهادن او، بند ننهد
a nikdo takovými okovy spoután!
و هیچ کس چون بند نهادن او، بند ننهد
aniž kdo do takových spoutá pout!
و هيچ كس مانند بند كشيدن او به بند نمى كشد
a nikdo takovými okovy spoután!
و هيچ كس مانند بند كشيدن او به بند نمى كشد
aniž kdo do takových spoutá pout!
نه بند رکابي داره و نه بند پشت اما همه کار يک پستان بند رو انجام ميده
Bez ramínek, bez zadního zapínání, ale funguje jako normální podprsenka.
بند کفش مي خواي
Pendreky?
پاريس ... چشم بند ميخواى
Chceš pásku?
بذار بند کفشتو ببندم.
Zavážu ti tkaničku.
بند کفشمو مي بندم.
Zavazuju si tkaničku.
بهش دست بند بزن
Želízka!
من زبونم بند اومده.
Nemám slov.
متشکرم خونريزيت بند اومد
Děkuju. Už to nekrvácí.
از اونور بند اوریگن
Byl jsem nad Bendem, v Oregonu.
پشه بند حوله حمام
Moskytiéry, skládací lehátka, plátěné vany.
به بند ربط داره
Týká se to dřeváků?
شريان بند لازم داره!
Potřebuje turniket!
بي بند و بار
Flashdance.
يه نوع گردن بند.
Něco jako obojek.
هفت بند انگشت بلنديشه!
Sedm a půl!
نفسم داره بند مياد
Dýchá se mi dobře.
و هیچ کس چون به بند کشیدن او به بند نکشد.
a nikdo takovými okovy spoután!
و هیچ کس (هم) چون در بند کشیدن او، در بند نکشد.
a nikdo takovými okovy spoután!
و هیچ کس چون به بند کشیدن او به بند نکشد.
aniž kdo do takových spoutá pout!
و هیچ کس (هم) چون در بند کشیدن او، در بند نکشد.
aniž kdo do takových spoutá pout!